Naše technika..

 

Realizace staveb..

 

Vyustní objekt do Mže pro ČOV Vochov vč. terénních úprav

přeložka STL plynovodu přes Kosový potok v obci Valy u Mariánských lázní

přeložka STL plynovodu DN 1000 - Hostivař

Výstavba kanalizace z kameniny DN 200 pro OFFICE park  Hybernská - Praha